Vill du träffa andra trädgårdsintresserade, njuta av besök i härliga trädgårdar och möta fantastiska trädgårdspersonligheter. Kom och låt dig inspireras av våra föredrag, kurser, trädgårdsvandringar, dagsutflykter och trädgårdsresor. Du kan också delta aktivt i Linnéfirandet, odlartävlingen eller vårt trädgårdscafé.

Uppsala TrädgårdsSällskap (UTS) bildades 1862 på initiativ av direktören vid Botaniska trädgården Fredrik Pettersson och trädgårdsdirektör C J Wallin vid Trädskolan. Då liksom nu strävar vi efter erfarenhetsutbyte mellan fritidsodlare och trädgårdsmästare i Uppsala med omnejd.


söndag 10 november 2019

Höstmöte & föredrag Vatten i trädgården 16/11

Lördagen den 16 november kl 13.00 så hade Uppsala TrädgårdsSällskap sitt höstmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsängsgatan 12.

Efter höstmötets föredrog växtfysiologen Tom Ericsson om vatten i trädgården. Han berättade om sina erfarenheter av dammbygge både i den stora skalan med flera sammanlänkade dammar samt på den lilla tomten. Han gav värdefulla tips om materialval, växtlighet och skadegörare, men även vilka nya vänner som man bjuder in genom att anlägga en dam på sin tomt eller balkong. Tom har skrivit ett faktablad om dambygge som finns nedan.
Röda näckrosor smyckar trädgårdens damm. Foto Helen Länninger